خدمات مشاوره در زمینه تغذیه، مدیریت و پرورش دام

  • ارزیابی، تنظیم و پیشنهاد جیره های غذایی برای گروه های مختلف دام
  • ارزیابی روش ساخت و عرضه خوراک
  • مشاوره در زمینه پرورش گوساله و تلیسه
  • ارزیابی عملکرد دوره انتقال (Transition Period)
  • انجام آزمایشات مرتبط با سیمای متابولیک گله (Metabolic analysis profile test)
  • بررسی عملکرد تولید و ترکیبات شیر بر اساس آنالیز شیر انفرادی گله
  • بررسی عملکرد اقتصادی گله
  • ارائه راهکارهای بهینه سازی جهت کاهش هزینه تولید و افزایش بهره وری از نهاده های تولید
  • در راستای استفاده از دانش روز و رفع مشکلات فنی واحدهای دامپروری، همکاران محترم می توانند با برقراری ارتباط از طریق کانال های ارتباطی شرکت از خدمات مشاوره فنی و تخصصی بهره مند گردند
فهرست
افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد