شیوه های غیر اصولی سیلو کردن را نمی توان نادیده گرفت

By: Ralph Ward, Cumberland Valley Analytical Services
November 15, 2021

corn+silage processing

صنعت تغذیه دام تاکید زیادی بر ارزش گذاری قابلیت هضم NDF در زمان تعیین کیفیت علوفه و نهایتا تنظیم جیره دارد.
زمانی که در مورد ذرت سیلویی بحث می کنیم، این ارزش گذاری تحت تاثیر ژنتیک، عوامل مدیریتی و محیطی نظیر آب و هوا، میزان رطوبت و حرارت افزایشی تولید شده در روند سیلو کردن قرار می گیرد.
موضوعی که اغلب نادیده گرفته می شود این است که مدیریت سیلو کردن تاثیر بسزایی بر قابلیت هضم NDF دارد.
یکی از اصلی ترین اهداف در فرآیند سیلو کردن تخلیه سریع و حداکثری اکسیژن است، زیرا وجود اکسیژن به مفهوم تولید حرارت خواهد بود که می تواند سبب ایجاد اتصالات شیمیایی بین سلولی (اتصال دیواره سلولی با پروتئین) در ساختار گیاه و در نتیجه موجب کاهش اثر گذاری آنزیم ها در شکستن دیواره سلولی شود.
نتیجه این امر کاهش دسترس میکروارگانیسم های شکمبه به خصوص میکروارگانیسم های هضم کننده فیبر به دیواره سلولی، کاهش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی موجود در سیلاژ و نهایتا افت کیفیت سیلو می باشد.
یکی از آزمایشات مرسوم در آنالیز علوفه، اندازه گیری پروتئین آسیب دیده در حرارت (پروتئین خام نامحلول در شوینده اسیدی،ADFCP یا ADICP) است که قادر است درجه آسیب دیدگی حرارتی طی فرآیند سیلو کردن را مشخص نماید.

مطالعات نشان داده اند به ازای هر 2 درصد افزایش در ADICP، 1 درصد کاهش در قابلیت هضم NDF 30 ساعته ایجاد خواهد شد.
از نظر اقتصادی، اثر نامطلوب حرارت بر قابلیت هضم NDF بیشتر از اثر آن بر دسترسی پروتئین می باشد.
در زیر یک گراف از ارتباط بین ADICP و NDF 30 ساعته نشان داده شده است.
به نظر نمی آید که R2 عدد بالایی باشد (46/0) هر چند که بایستی به این نکته توجه کرد که عوامل دیگری نظیر واریته ذرت، و همچنین شرایط کشت می تواند در روند این آسیب حرارتی دخیل باشد.

آگاهی از دامنه میزان اثرگذاری ADICP بر کاهش قابلیت هضم NDF بسیار مهم است. نمودار زیر اطلاعات مفید و گسترده ای در مورد محدوده ADICP در سیلاژ علوفه ارائه می دهد.

سیلو کردن فرآیندی حساس است و زمانی که به درستی اجرا نمی شود آثار سوء اقتصادی قابل توجهی همراه دارد.
قابلیت هضم NDF که نیروی محرکه عملکرد مطلوب شکمبه است به طور منفی تحت تاثیر حرارت تولید شده در روند سیلو کردن قرار می گیرد.
جهت کاهش تولید حرارت در فرآیند سیلو کردن با مشاورین بخش تغذیه و علوفه خود همفکری کنید.
عوامل کلیدی که این هدف را تحت تاثیر قرار می دهند شامل میزان رطوبت، اندازه ذرات برش علوفه ذرت در زمان چاپر کردن و همچنین ایجاد حداکثر تراکم در زمان پر کردن مخزن سیلو می باشد.
پیش از برداشت بهاره در سال آینده، برنامه ریزی را شروع کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد