دانلود نرم افزار های جیره نویسی گاو شیری 

جهت نصب، عنوان پوشه حاوی نرم افزارهای جیره نویسی باید لاتین باشد.
جهت دانلود نرم افزار بر روی آن کلیک نمایید

1- نرم افزار AMTS  
2- نرم افزار CPM-Dairy 
3- نرم افزار FAO   
4- نرم افزار NRC تحت ویندوز 
5- نرم افزار Spartan 2010 
6- نرم افزار Spartan-Old Version 
7- نرم افزار UFFDA 

فهرست
افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد