مدیریت جایگاه گاوهای دوره انتقال

” برگرفته شده از وبینار سه شنبه های کرنل “

November 23, 2021

transition cow comfort

کانون توجه در مدیریت گاوهای دوره انتقال
• مدت زمان استراحت
• تراکم
• در دسترس بودن خوراک و آب
• گروه بندی گاوهای و جابجایی
• سلامت سم
• تهویه مناسب و به کارگیری راه کارهای کاهش تنش حرارتی
• توجه به ایجاد حریم خصوصی گاوها در زمان زایمان

یک هفته پس از زایمان: مقایسه گاوهای سالم و بیمار
• گاوهایی که متریت دارند 21 درصد دفعات خوابیدن و بلند شدن آنها بیشتر است.
• گاوهایی که جابه جایی شیردان دارند 24 درصد وعده های خوراک خوردن آنها کمتر بوده و فعالیتشان نیز 18 درصد کمتر است.
• گاوهایی که کتوز دارند 22 درصد وعده های کمتری خوراک می خورند و 40 درصد کمتر از سایر گاوها سر آخور می روند.
• از 20 روز مانده به زایش مدت زمان خوابیدن گاوها از 12 ساعت به حدود 8 ساعت کاهش پیدا می کند. این رفتار در گاوها مشهودتر از تلیسه هاست.
• هر ساعت خوابیدن بیشتر در گاوهای تازه زا معادل افزایش حدود 2.5 لیتر شیر خواهد بود.
• توجه به تامین بستر با عمق مناسب: مخلوط ماسه بادی و کاه در مقایسه با بستر بتنی پر شده با کاه یا مت ارجحیت دارد. گاوهای تازه زا در بستر عمیق تر حدود یک ساعت بیشتر می خوابند و در نتیجه خطر بروز لنگش در آن ها کاهش خواهد یافت. استال های بزرگ، کاملا نرم و با عمق مناسب در نظر گرفته شود.
• عرض مناسب استال برای گاو 1.27 متر و تلیسه 1.08 متر، طول آن از 2.5 تا 3 متر، ارتفاع آن تا میله گردنی 1.25 متر و فاصله میله گردنی تا جدول پشتی 75/1 متر می باشد. ” شادروان مهندس سلماسی معتقد بود که گاوها در سالن های Special needs (انتظار زایمان و تازه زا) بهتر است در استال محدود نشده و در یک سالن با بستر و عمق مناسب از ماسه بادی آزاد باشند”.
• در سالن انتظار زایمان و تازه زا، 80 درصد ظرفیت تراکم در نظر گرفته شود. ابعاد سالن انتظار زایمان و تازه زا باید به اندازه بیش از 140 درصد میزان زایمان ها در نظر گرفته شود.
• 30 متر مربع فضای استراحت. حدود 40 متر مربع فضای محدوده مصرف خوراک.
• طول آخور به ازای هر راس 75 سانتی متر در نظر گرفته شود. به شرط رعایت تراکم 85–80 درصدی، می توانید طول آخور را 60 سانتی متر در نظر بگیرید. وجود سربند در این سالن مصرف خوراک را محدود می کند و منجر به رفتار خشونت آمیز روی آخور می شود. اگر سالن حالت چرخشی دارد، فضای آخور بیشتری در نظر بگیرید.
• طول آبشخور باید حدود 10 سانتی متر به ازای هر راس بوده و در هر سالن حداقل 2 آبشخور وجود داشته باشد. در سالن های بدون فری استال که عمق بستر مناسب است، بایستی یک میله مهارکننده مانع از خروج آب از آبشخور به سمت بسترها شود. تمیزی آب کاملا رعایت شود.
• عرض مناسب راهروی خوراکریزی حدود 4.5 متر و عرض راهروی استال حدود 3.4 متر است. در سالن های چرخشی، پهنای محل چرخش گاوها باید بیش از 3.5 متر باشد. در سالن های چرخشی بایستی به ازای هر 25 استال یا طول حدود 35 متر، یک محل چرخش در نظر گرفته شود. در نتیجه گاوها نباید بیش از 15 متر برای دسترسی به آبشخور یا آخور حرکت کنند. بهتر است یک محل چرخش دو طرفه که در وسط آن آبشخور باشد در نظر گرفته شود.
• بهتر است در سالن انتظار زایمان و تازه زا تلیسه ها از گاوها جدا شوند. اگر با هم هستند تراکم سالن مورد توجه دقیق قرار گیرد. جابه جایی در این سالن ها را از 7 روز مانده به زایمان به حداقل برسانید. تاثیر جابه جایی در 1 تا 3 روز پس از جابه جایی مشهود بوده که شامل کاهش ماده خشک مصرفی، افزایش رفتار خشونت آمیز و کاهش تولید می باشد.
• سم چینی پس از زایمان به هیچ وجه انجام نشود مگر در شرایط اضطرار. بهتر است سم چینی در اواسط شیردهی و پیش از خشکی انجام شود.

چه چیزی از گاوهای تازه زا می خواهیم؟
• ریکاوری سریع پس از زایمان
• شروع تولید شیر
• افزایش ماده خشک مصرفی و مصرف آب

بودجه بندی زمانی صحیح در گاوهای تازه زا
12 ساعت استراحت
5 ساعت خوردن
0.5 ساعت نوشیدن
3.5 ساعت شیردوشی
3 ساعت ایستادن و رفتارهای اجتماعی
در فصل زمستان در هر ساعت 4 تا 8 مرتبه هوای تازه جریان داشته باشد در تابستان 40 تا 60 مرتبه در هر ساعت یا به عبارتی به ازای هر گاو در هر دقیقه 450 متر مکعب هوای تازه ایجاد شود. سرعت جریان هوا حدود 6 کیلومتر در ساعت باشد.

راه کارهای کاهش تنش حرارتی را مطابق اولویت بندی Elanco به کار گیرید.
• شیردوشی
• اتاقک زایمان و سالن انتظار زایمان
• سالن تازه زا و سالن های شیری
• بیمارستان
• محل های بازدید گاوها مثل ریل بازدید دامپزشک و …

اثر تنش حرارتی: به طور کلی کاهش 5 لیتر شیر به ازای هر راس گاو پس از زایش و در مورد گوساله های آنها، کاهش 9 کیلوگرم وزن تولد و وزن زمان شیرگیری می باشد.
گاوها ترجیح می دهند در مناطقی که یک دیوار حائل وجود دارد زایمان کنند. آنها ترجیح می دهند در حدود 4 ساعت مانده به زایش از سایر گاوها فاصله بگیرند. زمانی که تراکم سالن کمتر باشد بیشتر از سایر گاوهای هم گروه فاصله می گیرند و معمولا این رفتار در تلیسه ها بیشتر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
افزایش بهره وری، کاهش هزینه های تولید، ارتقا دانش فنی و جلب رضایت مشتری از اصلی ترین اهداف و ارکان این شرکت می باشد